Dang nhap

Aimsak - made in Korea

Khoan điện Hàn quốc.
Mới có mặt tại Việt nam.

Người dùng trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến
Kiểu xe nào bạn thích nhất ?

Kiểu xe nào bạn thích nhất ?
Dòng xe gầm cao 2 cầu - kiểu SUV
16  48.5%
Dòng xe gầm cao 2 cầu - kiểu Off Road
7  21.2%
Dòng xe đa dụng - kiểu MPV
3  9.1%
Dòng xe Sedan - kiểu 4 cửa 5 chỗ
2  6.1%
Dòng xe gầm cao 2 cầu - kiểu Cross Over
2  6.1%
Dòng xe hộp, nhỏ kiểu One Box
1  3%
Dòng xe Hachback - kiểu 4 cửa
1  3%
Dòng xe gầm cao 1 cầu Sau
1  3%
Dòng xe gầm cao 1 cầu Trước
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  33
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ ba, 17 Tháng 3 2009 19:16
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 15 Tháng 11 2016 22:40